jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

 Ks. Marek Dziewiecki, ur. 3 lipca 1954 r. w Radomiu. Po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. W latach 1981 - 1988 odbył studia z psychologii na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Doktor psychologii (Universita' Salesiana, Rzym) i magister teologii (KUL). Od 1988 wykładowca psychologii i pedagogiki w Seminarium Duchownym w Radomiu. Obecnie jest także wykładowcą w Radomskim Instytucie Teologicznym, na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a także w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego. Od jesieni 1997 r. pełni funkcję Krajowego Duszpasterza Powołań. Jest członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako specjalista w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień. Wiosną 1998r. uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez Ministra Edukacji ds. opracowania podstaw programowych "wiedzy o życiu seksualnym człowieka". Jednym ze stałych zajęć są jego spotkania w szkołach średnich, w czasie których rozmawia z młodzieżą o tym, jak wygrać życie i być szczęśliwym. Publikuje książki i artykuły m.in. na temat psychologii zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień a także z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Jego publikacje dotyczą również zagadnień pedagogicznych: kształtowania dojrzałej postawy wobec poszczególnych sfer ludzkiej rzeczywistości, wychowania seksualnego, formacji sumienia i dojrzałej religijności oraz sposobów udzielania odpowiedzialnej pomocy wychowawczej.

Konferencje o przysiędze małżeńskiej wygłoszone na rekolekcjach Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Porszewicach w dniach 19-21.04.2013r.

Wejdź

Wykład „Destrukcja tożsamości rodziny w mediach – diagnoza i poszukiwanie remedium.” Wygłoszony 22.10.2011r. w Łodzi na V Ogólnopolskiej Konferencji – „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem.” „Destrukcja tożsamości.”

Wejdź