podejmij wyzwanie z mel b

69 Views Comment Off
podejmij wyzwanie z mel b
1 vote, 6.00 avg. rating (70% score)

instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego-5Właściciele obiektów użyteczności publicznej zobligowani są przez MSWiA do wyposażenia budynku w odpowiedni dokument określający warunki ochrony przeciwpożarowej. Dokumentem tym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Sporządzenie tego dokumentu zleca się osobie z odpowiednimi kwalifikacjami tzn. posiadającej skończone szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przede wszystkim instrukcję opracowuje się dla obiektów użyteczności publicznej, obiektów zamieszkania zbiorowego oraz obiektów produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich. Jeśli chodzi o te ostatnie tylko w tych, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem ze względu na np. przeznaczenie tego budynku. Każdy tego typu dokument dostosowany jest do charakterystyki budynku. Celem instrukcji w jaką należy wyposażyć budynek jest ustalenie wymagań dotyczących ochrony przeciwogniowej, które wynikają z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku, a także zdefiniowanie sposobów zachowania w przypadku wybuchu pożaru, a także metod organizowania ewakuacji.

Pozostałe artykuły o szkole i nauce:

About the author

Related Articles

Nowa Sonda:

Czy kursy językowe za granicą na przykład w USA musza być bardzo drogie?

View Results

Loading ... Loading ...
Archiwa
Komentarze:
Nowości: