jtemplate.ru - free extensions for joomla
Dzień pierwszy - Miłość cierpliwa jest
Dzień drugi - Miłość łaskawa jest
Dzień trzeci - Miłość nie jest egoistyczna
Dzień czwarty - Miłość troskliwa jest
Dzień piąty - Miłość nie dopuszcza się bezwstydu
Dzień szósty - Miłość nie unosi się gniewem
Dzień siódmy - Miłość wierzy w to, co najlepsze
Dzień ósmy - Miłość nie zazdrości
Dzień dziewiąty - Miłość wywiera dobre wrażenia
Dzień dziesiąty - Miłość jest bezwarunkowa
Dzień jedenasty - Miłość pielęgnuje
Dzień dwunasty - Miłość pozwala drugiemu wygrywać
Dzień trzynasty - Miłość walczy fair
Dzień czternasty - Miłość wpada w zachwyt
Dzień piętnasty - Miłość zasługuje na cześć, szacunek i poważanie
Dzień szesnasty - Miłość jest orędownikiem
Dzień siedemnasty - Miłość sprzyja budowaniu bliskości
Dzień osiemnasty - Miłość dąży do zrozumienia
Dzień dziewiętnasty - Miłość jest niemożliwa
Dzień dwudziesty - Miłość jest Jezusem Chrystusem
Dzień dwudziesty pierwszy - Miłość znajduje zaspokojenie w Bogu
Dzień dwudziesty drugi - Miłość jest wierna
Dzień dwudziesty trzeci - Miłość wszystko znosi
Dzień dwudziesty czwarty - Miłość kontra pożądanie
Dzień dwudziesty piąty - Miłość wybacza
Dzień dwudziesty szósty - Miłość jest odpowiedzialna
Dzień dwudziesty siódmy - Miłość wspiera i zachęca
Dzień dwudziesty ósmy - Miłość dokonuje poświęceń
Dzień dwudziesty dziewiąty - Miłość jest motywującą
Dzień trzydziesty - Miłość wprowadza jedność
Dzień trzydziesty pierwszy - Miłość a małżeństwo
Dzień trzydziesty drugi - Miłość zaspokaja potrzeby seksualne
Dzień trzydziesty trzeci - Miłość wzajemnie się uzupełnia
Dzień trzydziesty czwarty - Miłość wychwala pobożność
Dzień trzydziesty piąty - Miłość pozwala sobie wytłumaczyć
Dzień trzydziesty szósty - Miłość jest słowem Bożym
Dzień trzydziesty siódmy - Miłość zgodnie zanosi modlitwy
Dzień trzydziesty ósmy - Miłość spełnia marzenia
Dzień trzydziesty dziewiąty - Miłość wszystko przetrzyma
Dzień czterdziesty - Miłość jest przymierzem
ZAKOŃCZENIE