jtemplate.ru - free extensions for joomla

Wanda Półtawska
Urodzona 2 listopada 1921 w Lublinie – doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life. Podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Bliska przyjaciółka Jana Pawła II, obecna przy jego śmierci. Uczęszczała do szkoły sióstr urszulanek w Lublinie. W 1951 ukończyła medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskała oba stopnie specjalizacji i doktorat z psychiatrii (1964). W latach 1952-1969 była adiunktem w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, 1955-1997 wykładowca medycyny pastoralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w latach 1964-1972 pracownik Poradni Wychowawczo-Leczniczej przy Katedrze Psychologii UJ, w 1967 zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i kierowała nim przez 33 lata, piastując stanowisko profesora. W 1981-1984 była wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W kwietniu 1969 zwolniła się z Kliniki, aby poświęcić się przede wszystkim poradnictwu małżeńskiemu i rodzinnemu. Znana jest korespondencja z 1962, skierowana do włoskiego zakonnika i późniejszego świętego katolickiego Ojca Pio przez arcybiskupa Karola Wojtyłę, z prośbą o modlitwę o uleczenie Wandy Półtawskiej z choroby nowotworowej i późniejsze podziękowanie papieża za skuteczną interwencję. Korespondencja listowna z Janem Pawłem II trwająca aż do jego śmierci stanowiła utajniony materiał dowodowy w procesie beatyfikacyjnym. Ma cztery córki, mąż – Andrzej Półtawski jest profesorem filozofii. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1983 członek Papieskiej Rady ds. Rodziny, od 1994 członek Papieskiej Akademii Życia, konsultant Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia, członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

"Wychowanie do ojcostwa" - wykład wygłoszony na konferencji "Ojcostwo wobec wyzwań współczesności" zorganizowanej przez fundację Tato.net 25 października 2006 roku w Urzędzie Miasta w Lublinie.

Wejdź

"Ofiara jako nieodłączny element miłości małżeńskiej" - spotkanie z Wandą Półtawską w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach. Spotkanie zorganizowane przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej w dniu 27.11.2013r.

Wejdź

"Aktualne zagrożenia rodziny" - Wykład na temat współczesnych zagrożeń dla rodziny wygłoszony 10 stycznia w Łodzi, w siedzibie Civitas Christiana.

Wejdź

"Co się stało z mężczyznami?" - wykład z I Europejskiego Kongresu Pro-Life będącego podsumowaniem inicjatywy "Jeden z nas" i organizowanego przez Fundację "Jeden z nas".

Wejdź

Istota pięknej miłości - wykład wygłoszony na konferencji w Białymstok

Wejdź